Wil jij ook meer klanten, meer omzet, meer plezier?

Wat zijn goede verkoopvragen?

Categories: Uncategorized
Reacties staat uit voor Wat zijn goede verkoopvragen?

Probleemvragen;

Problemen, moeilijkheden, ontevredenheid, irritaties en ongemakken van je klant. Hierdoor gaat je klant zich realiseren dat zijn situatie minder rooskleurig is dan hij aanvankelijk veronderstelde.

Hoe formuleer je deze vragen?

Neem de onderstaande zinsdelen als uitgangspunt:

 • Vindt u het vervelend dat …?
 • Maakt u zich wel eens zorgen over ….?
 • Hebt / ondervindt / voorziet u (wel eens) problemen met …?
 • Hoe tevreden bent u met …?
 • Welke knelpunten komt u in de praktijk tegen bij …?
 • Is het moeilijk om …?
 • Kost een deel van … [het proces / project] meer dan u zou willen?
 • Zou dit … verbeterd kunnen worden?

Pas op. De klant zelf vertellen wat de negatieve gevolgen van zijn problemen zijn heeft vaak een averechts effect. De klant verzet zich er tegen en de kans is groot dat hij de gevolgen bagatelliseert.

 

Implicatievragen

Vragen naar: vervelende gevolgen of negatieve effecten in de situatie van de klant  (in relatie tot de problemen die hij ervaart).

 

Hoe formuleer je deze vragen?

Neem de onderstaande zinsdelen als uitgangspunt:

 • Heeft … geleid tot …?
 • Heeft beïnvloed …?
 • Welke impact / invloed heeft [probleem] op …?
 • Welke gevolgen heeft dat voor …?
 • Welke invloed kan … hebben op?
 • Wat zijn de nadelen van …?
 • Kunt u mij ook vertellen welke risico’s u ziet als het gaat om …?
 • Betekent het dan dat u tijd verliest doordat ….?
 • Heeft … te lijden gehad van (personeelstekort, te grote werkdruk, meer uitval)?
 • Wanneer u te weinig medewerkers heeft op de afdeling, bent u dan in staat …. op tijd te verwerken?
 • Hebt u door … belangrijke afspraken / deadlines / doelen niet kunnen bereiken?

Koppel deze vragen aan:

 • Uitspraken van je klant.
 • Persoonlijke observaties.
 • Aan situaties van derden (dus wat je ergens anders al eens hebt meegemaakt, maak er een verhaaltje van!).

 

Succes!

Start met WHY?

Categories: Uncategorized
Reacties staat uit voor Start met WHY?

WAAROM staat voor mij voor het hogere doel. In mijn overtuiging gaat het om de vraag ‘WAAROM’. Waarom doe je wat je doet? Hier gaat het om het achterliggende doel, de oorzaak, of het geloof, oftewel het ‘waarom’ als motivatie voor je bedrijf, je carrière. Succesvolle ondernemers onderscheiden zich niet van minder succesvolle ondernemers doordat ze betere diensten of producten leveren, maar doordat ze beter kunnen vertellen/communiceren waarom ze dat doen en wat ze ermee willen bereiken. Waar zij in geloven.

Jouw waarom

Wat is het ‘Waarom’ achter jouw ondernemen? Waarom ben je begonnen met dat wat je nu doet? Wat is jouw boodschap aan de rest van de wereld? Wat wil jij wel van de daken schreeuwen? Dit onderscheidt je van de rest. Draag je boodschap uit. Het is je motief en dat draagt er ook aan bij om jouw doorzettingsvermogen te vergroten.

 

 

 

why how what

Simon Sinek

 

 

Heb jij je WHY al scherp?

Belinda raakt jou!

Categories: Uncategorized
Reacties staat uit voor Belinda raakt jou!


logo1

Raak-t ondernemers als ondernemerscoach

In 7 stappen zichtbaar opbloeien als ondernemer

 

Raak-t het mkb als sidekick

Een sidekick die meehelpt uw ambities versneld om te zetten in resultaat

 

Raak-t professionals als personal branding coach

Zien ze wel hoe goed je bent?

Maak je eigen elevator pitch

Categories: Uncategorized
Reacties staat uit voor Maak je eigen elevator pitch

elevator pitchEen elevator pitch is een korte presentatie waarin je vertelt wie je bent en waar je goed in bent. Je kunt het zien als een verkooppraatje-in-de-lift. In de korte tijdvan een liftritje moet je jezelf presenteren als de ideale oplossing voor het probleem van je gesprekspartner. Dit kan dus ook een pitch zijn om jezelf voor te stellen als de ideale kandidaat voor een baan.

Wil jij weten hoe je een goede elevator pitch opstelt?

Vul dan het formulier in en ontvang van mij, geheel vrijblijvend, een stappenplan.

 


Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Diversiteitsbeleid; doen!

Categories: Uncategorized
Reacties staat uit voor Diversiteitsbeleid; doen!

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het succes van organisaties staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van haar medewerkers.  Verrassende inzichten, onconventionele oplossingen en nieuwe werkwijzen zijn een logisch gevolg van diverse opvattingen, culturen, kennis en ervaringen.  Diversiteit draagt zo bij aan de kwaliteit van de onderneming. Diversiteit zou daarom één van de strategische speerpunten moeten zijn.

Diversiteit in geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele geaardheid zorgt voor een cultuur waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven,  en waarin het prettig en inspirerend werken is. Diversiteitsbeleid helpt het verschil om te zetten in rendement en sluit bovendien aan op maatschappelijke thema’s als MVO en de (al dan niet verplichte) “vrouwenquota”.

Daarom heb ik 2 afstudeerders van de opleiding International Human Resource Management aan de Saxion Hogeschool te Enschede gevraagd te onderzoeken hoe we meer vrouwen in topfuncties binnen Twente kunnen krijgen.

De voornaamste voorlopige conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken zijn:
dat bedrijven zich allereerst bewust dienen te zijn van de toegevoegde waarde van een vrouw;
dat ze hier vervolgens pro actief binnen het bedrijf en naar buiten toe mee aan de slag dienen te gaan;
daarnaast is het van belang dat bedrijven tijd- en plaats ongebonden werken en trainingen voor vrouwen aanbieden;
tevens kan geconcludeerd worden dat vrouwen te onzeker zijn over hun eigen kunnen; zij dienen zeker te worden over hun eigen kunnen. Hier kan coaching en training op ingezet worden.

Wilt u als bedrijf meer succes en meer kwaliteit? Denk eens aan een goed diversiteitsbeleid. Ik kom graag eens sparren hoe dat voor uw bedrijf of onderneming ingezet kan worden.

 

Timemanagement

Categories: Timemanagement
Reacties staat uit voor Timemanagement

Grote keien; Timemanagement

Tijdens een congres voor leidinggevende moest een oude professor een masterclass over time-management geven. De heren hadden vijf van dat soort masterclasses per dag, dus de oude professor had maar één uur om zijn kennis “over te dragen”. Staande voor deze elite (die klaar zat om alles op te schrijven wat de expert hen zou gaan leren) keek de professor hen één voor één aan en sprak toen langzaam: “Wij gaan een experiment doen”.

Van onder de tafel haalde hij een enorme glazen pot met meer dan vier liter inhoud tevoorschijn die hij voorzichtig op de tafel zette. Vervolgens stopte hij zorgvuldig een twaalftal keien, groot als tennisballen, één voor één in de pot, totdat er werkelijk niet één kei meer bij kon.

Toen keek hij zijn leerlingen aan en vroeg: ”Is de pot nu vol?” Waarop ze allemaal zeiden: ”Ja”.

Hij wachtte een aantal seconden en sprak: ”Echt waar?” Lees meer

Niveaus van Communicatie

Categories: Netwerken
Reacties staat uit voor Niveaus van Communicatie

Niveaus van Communicatie

Er zijn verschillende ‘lagen’ in communicatie. Waar we ons in het algemeen het meest op focussen is de inhoud (waar gaat het over).  Daarna hebben we het vaak over procedurele zaken en dan bedoel ik de structuur en het verloop van het gesprek (agenda, dialoog, discussie).  De belangrijkste communicatie laag is echter communicatie op relatieniveau (hoe staan we t.o.v. elkaar, wat vinden en voelen we).  Daar staan we niet altijd genoeg bij stil is mijn observatie en mijn ervaring.

Lees meer

Hoe maak je je eigen elevator pitch?

Categories: Ondernemen
Reacties staat uit voor Hoe maak je je eigen elevator pitch?

Hoe maak je je eigen elevator pitch?

1. Maak een lijstje van alle taken of soorten opdrachten die je de afgelopen jaren voor opdrachtgevers hebt gedaan.

2. Lees de lijst nog eens na. Aan welke drie taken heb je de meeste uren besteed?

3. Doe je ogen dicht en probeer die activiteiten opnieuw te beleven. Bij welke activiteit voel jij je het lekkerst?

Lees meer

Zakelijk flirten? Doen!

Categories: Netwerken
Reacties staat uit voor Zakelijk flirten? Doen!

professional_flirtWie van ons wil dat nou niet: het verloop en de uitkomst van een zakelijk gesprek beïnvloeden, op dezelfde golflengte zitten met je gesprekspartner, in een zakelijk gesprek kunnen overtuigen en anderen “verleiden” tot het kopen van je dienst, product en/of boodschap?
Deskundigen zijn van mening dat nog geen 20% van je zakelijk succes afhankelijk is van je wat je weet en wat je kan. De overige 80% hangt dus af van hoe je op anderen overkomt,………..
Bedenk dus goed dat op alle momenten waarop je (zakelijk) contact maakt, je uitstraling en je non-verbale communicatie anderen beïnvloeden. En hopelijk positief.
Hoe zit dat bij jou?

Lees meer

Vrouwen naar de TOP; leergang voor vrouwen

Categories: Vrouwen naar de TOP
Reacties staat uit voor Vrouwen naar de TOP; leergang voor vrouwen

vrouwenleergang_logoZo maar wat cijfers:

 • In 2006 schreven zich 19.121 vrouwen en 16.649 mannen in aan een van de Nederlandse Universiteiten.
 • Van deze instroom schrijft 10% van de vrouwen zich na 1 jaar weer uit en 12% van de mannen.
 • De trend is dat na 4 jaar ongeveer 33% van de mannen en 57% van de vrouwen een bachelor heeft behaald.

Kortom, het aantal hoogopgeleide vrouwen wordt groter, ze haken minder snel af en studeren eerder af. En ook nog met betere resultaten.
En wat gebeurt er dan met al deze talentvolle slimme hoogopgeleide vrouwen?

Lees meer