Wil jij ook meer klanten, meer omzet, meer plezier?

Diversiteitsbeleid; doen!

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het succes van organisaties staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van haar medewerkers.  Verrassende inzichten, onconventionele oplossingen en nieuwe werkwijzen zijn een logisch gevolg van diverse opvattingen, culturen, kennis en ervaringen.  Diversiteit draagt zo bij aan de kwaliteit van de onderneming. Diversiteit zou daarom één van de strategische speerpunten moeten zijn.

Diversiteit in geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele geaardheid zorgt voor een cultuur waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven,  en waarin het prettig en inspirerend werken is. Diversiteitsbeleid helpt het verschil om te zetten in rendement en sluit bovendien aan op maatschappelijke thema’s als MVO en de (al dan niet verplichte) “vrouwenquota”.

Daarom heb ik 2 afstudeerders van de opleiding International Human Resource Management aan de Saxion Hogeschool te Enschede gevraagd te onderzoeken hoe we meer vrouwen in topfuncties binnen Twente kunnen krijgen.

De voornaamste voorlopige conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken zijn:
dat bedrijven zich allereerst bewust dienen te zijn van de toegevoegde waarde van een vrouw;
dat ze hier vervolgens pro actief binnen het bedrijf en naar buiten toe mee aan de slag dienen te gaan;
daarnaast is het van belang dat bedrijven tijd- en plaats ongebonden werken en trainingen voor vrouwen aanbieden;
tevens kan geconcludeerd worden dat vrouwen te onzeker zijn over hun eigen kunnen; zij dienen zeker te worden over hun eigen kunnen. Hier kan coaching en training op ingezet worden.

Wilt u als bedrijf meer succes en meer kwaliteit? Denk eens aan een goed diversiteitsbeleid. Ik kom graag eens sparren hoe dat voor uw bedrijf of onderneming ingezet kan worden.